32. Cái gọi là đầy tớ trung thành của Thiên Chúa chính là ở trong việc yêu người như yêu chính mình; có một ý chí cương quyết không lay động, liên tục đi theo thánh ý của Thiên Chúa, nắm giữ tâm hồn khiêm tốn mộc mạc và trông cậy vào Thiên Chúa.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info