23. Linh hồn của tôi ơi, ngươi không nên học tập những người hồ đồ, nhưng nên tìm kiếm Thiên Chúa là Đấng có đủ sự toàn thiện.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info