45. HAI CỰC

Thích núi thanh tịnh, nhưng không thích mòng muỗi của nó; thích sự tiện lợi của thành phố, nhưng không thích phồn vinh huyên náo của nó.

Thích hoa hồng thì chấp nhận gai của nó, thích đậu hủ thối ﹝臭豆腐﹞thì chấp nhận mùi vị thum thủm của nó, thích sống nhưng lại không thể không đối mặt với sự chết của nó, tại sao trong tình yêu lại có rất nhiều chuyện đáng tiếc?

Anh khó mà đem chuyện yêu ghét của mình chặt một dao thì đứt ngay, giới hạn phân minh, cần phải chấp nhận toàn bộ, cần phải chấp nhận bỏ đi. Rất nhiều lúc, đời người hình như là không có gì để chọn lựa, chẳng qua là từ trong cái xung đột mâu thuẫn đó học tập điều chỉnh, bao dung, để giữ nguyên điểm thăng bằng của nó.

(Bài học cuộc sống)

Suy tư 45:

Trong tình yêu, yêu ưu điểm thì yêu luôn cả khuyết điểm của người yêu, bởi vì tình yêu chỉ đựợc toàn vẹn khi biết cảm thông với những khuyết điểm của nhau.

- Có một vài người Ki-tô hữu nói yêu mến Đức Chúa Giê-su nhưng không yêu mến Giáo Hội của Ngài: họ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của cá nhân người Ki-tô hữu mà không thấy những ưu điểm nơi Giáo Hội.Có người nói yêu mến giáo lý của Đức Chúa Giê-su nhưng lại thường phỉ báng các Đấng thay mặt Ngài: họ chỉ nhìn thấy khía cạnh trần thế của Giáo Hội, nên ác cảm với các Đấng thay mặt Chúa.

Con người ta thường yêu những cái đáng yêu và ghét những cái mình không thích, nên rất khó tìm được hạnh phúc trong cuộc sống của mình, bởi vì con người ta thường thích cái hoàn mỹ trong cái bất toàn.

Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Giê-su là không có mặt trái mặt phải, bởi vì chính Ngài là tình yêu tự nguyện cho cái ưu và cái khuyết điểm của nhân loại chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info