26. Đức Chúa Giê-su ơi, tham lam ái tình thì dù cho nó đã rất ngọt ngào, nhưng chờ được ái tình chân thật và muốn vĩnh viễn hưởng thụ ái tình ấy, thì càng phải là ngọt ngào hơn nữa.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info