24. Mặc dù Thiên Chúa hoàn toàn không giữ lại khi giao phó mình cho con, thì con cũng phải đương nhiên đem bản thân mình trao phó hoàn toàn cho Ngài.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info