30. Sự thuần ái của Thiên Chúa tiêu diệt tất cả những gì ngoài Thiên Chúa và làm cho nó trở thành tình yêu. Như thế, tất cả những việc gì vì Thiên Chúa mà làm đều trở thành tình yêu.

(Thánh Francis dof Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info