2. Khi chết, biểu chứng của tình yêu để lại cho người ta một ấn tượng rất sâu, và cũng khiến cho người ta coi trọng.

(Thánh Bernadino of Siena)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info