33. Vỏ trái bồ đào thì đắng, nhưng nếu thêm đường vào thì biến thành ngọt ngào. Cũng vậy, trách phạt vốn là khổ đắng làm cho con người ta không vui vẻ, nhưng nếu trách phạt đầy yêu thương và từ thiện, thì sẽ biến thành dễ thương, được kết quả rất lớn.

(Thánh Francis of Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info