ĐƯỢC GỌI ĐỂ NÓI ‘CÓ’
“‘Có’ thì nói ‘có’, ‘không’ thì nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ!”.

Ngày kia, Thomas Jefferson và một nhóm kỵ sĩ dừng ngựa trước một chiếc cầu đã bị cuốn trôi; ở đó, cũng có một nông dân đang đứng ngẩn ngơ! Jefferson quyết định vượt sông và họ phải chiến đấu với dòng nước xiết. Người lạ đứng quan sát. Sau khi nhiều người đã sang được bờ, người lạ hỏi Jefferson, liệu ông có thể cho anh ‘quá giang?’. Jefferson đồng ý! Hai người an toàn qua bờ bên kia. Một người trong nhóm hỏi, “Tại sao bạn chọn tổng thống để được sự ưu ái này?”; người ấy sốc, thừa nhận, anh không biết gì, “Tất cả những gì tôi biết, là dường như trên khuôn mặt của một số các bạn viết ‘Không’, và số khác là ‘Có’. Khuôn mặt ông ấy viết ‘Có!’”
.
Kính thưa Anh Chị em,

“Khuôn mặt ông ấy viết ‘Có!’”, thật ấn tượng với kết luận của người khách lạ về Jefferson! Nhưng sẽ ấn tượng hơn với Giêsu, mà không chỉ khuôn mặt, nhưng cả con người, tính cách và sứ vụ của Ngài hoàn toàn viết ‘Có!’. Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài nói, “‘Có’ thì nói ‘có’, ‘không’ thì nói ‘không!’”. Đơn giản, ngắn gọn, nhưng hết sức sâu sắc! Vì lẽ, những lời này nói lên sự trung thực của cả con người và sứ mệnh của Ngài đối với Chúa Cha, đối với con người. Noi gương Ngài, chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, cũng ‘được gọi để nói ‘Có’’ như Ngài!

Trong thư Côrintô, thánh Phaolô nói, “Đức Kitô Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng chúng tôi rao giảng, đã không vừa ‘có’ lại vừa ‘không’; nơi Ngài, chỉ toàn là ‘có!’”. Chúa Kitô chỉ toàn là ‘Có’ đối với Chúa Cha và Ngài cũng là ‘Có’ đối với tất cả chúng ta; Ngài là hiện thân của tình yêu thuỷ chung của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài là lời ‘Xin Vâng’ của chúng ta đối với Chúa Cha; thay mặt chúng ta, Ngài thưa lên với Cha một cách trọn vẹn lời ‘Có’ yêu thương; và Ngài tuyệt đối làm theo ý muốn của Chúa Cha trọn cuộc sống Ngài.

Để bảo đảm lời ‘Có’ đối với Chúa Cha và đối với những kẻ Cha trao, Chúa Giêsu phải nói ‘Không’ với bất cứ điều gì mâu thuẫn với việc sống theo lời ‘Có’ căn bản của mình. Ngài nói ‘Không’ trước những cám dỗ khác nhau xảy đến từ đầu trong hoang địa và những lúc khác khi thi hành sứ vụ, mãi cho đến tận đồi Canvê! Điển hình nhất là khi Phêrô dỗ dụ Ngài tránh khỏi thập giá, Ngài nhất mực bảo vệ lời ‘Có’ này khi bảo, “Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy!”.

Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ thánh Barnaba, một người được gọi là ‘Con Của Sự Khích Lệ’, một người luôn nói ‘Có’ với Chúa Thánh Thần như bài đọc Công Vụ Tông Đồ cho biết; noi gương ngài, chúng ta nói ‘Có’ với Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giêsu còn phải chiến đấu để chống lại việc nói ‘Không’, phương chi chúng ta, vốn thường bị cám dỗ nói ‘Không’ với nhiều hình thức khác nhau; chúng luôn cản trở chúng ta bày tỏ một tình yêu trung thành. Là Kitô hữu, noi gương Barnaba và Chúa Kitô, chúng ta ‘được gọi để nói ‘Có’’; vì thế, cái ‘Không’ của chúng ta luôn nhằm phục vụ cái ‘Có’ tuyệt vời đó đối với Chúa, đối với tha nhân, và đối với cuộc sống!

Anh Chị em,

‘Có!’. Một tấm gương ngời sáng sau Chúa Giêsu không ai khác hơn là Đức Mẹ. Maria là con người đã trọn vẹn nói ‘Có’ với Thiên Chúa và chương trình của Ngài một cách tuyệt vời! Mặc dù, lời ‘Có’ của Mẹ trả một giá khá đắt, nhưng Mẹ đã vượt qua tất cả! Vì thế, mỗi khi bị cám dỗ để nói ‘Không’, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, xin ngài giúp sức để mãi can trường, vững vàng trong niềm tin, hầu đủ sức cam kết trước bất cứ hoàn cảnh nào. Hôm nay, chúng ta được mời gọi xét lại mức độ cam kết của mình trong mọi lĩnh vực. Bạn đã xây dựng thói quen nói ‘Có’ trong những vấn đề lớn và nhỏ của cuộc sống chưa? Mọi người có nhận ra phẩm chất này ở bạn không? Tắt một lời, bạn có đáng tin không? ‘Đáng tin’ là một cách thức công bố Phúc Âm mạnh mẽ nhất! Hãy cam kết ngay hôm nay, và Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu qua bạn!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin giúp con luôn nói ‘Có’ với Chúa và với anh chị em con; cũng xin cho con luôn biết nói ‘Không’ với những gì cản trở con nên ‘anh hùng’ như Chúa và tha nhân chờ đợi!”, Amen.

(Tgp. Huế)