TIN CHÚA BA NGÔI ĐỜI TÔI HẠNH PHÚC

Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu thì luôn có liên hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Rồi Chúa yêu tôi. Tôi yêu Chúa. Tôi yêu người. Tôi yêu đời.

1. Chúa Ba Ngôi yêu tôi. Giáo lý dạy Thiên Chúa có 3 ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu độ, Chúa Thánh Thần thánh hoá. Dù việc gì thì cũng vì tình Chúa yêu thương. Vì yêu mà Chúa Cha tạo dựng mở ra cho đi chứ không ích kỉ chỉ giữ cho riêng mình; vì yêu mà Chúa Con cứu độ chữa lành hàn gắn chứ không cắt đứt; vì yêu mà Chúa Thánh Thần thánh hoá làm đẹp toàn diện con người.

2. Tôi yêu Chúa, yêu người, yêu đời. Chúa Ba Ngôi bao bọc ôm ấp tôi. Tôi ở trong Chúa tình yêu tựa như tôi ở trong không khí trong lành. Trong lòng Chúa từ ái, tôi vui đùa, bình an, hạnh phúc. Tôi đi vào tình nghĩa Chúa Ba Ngôi thì đồng thời tôi cũng đi vào tình nghĩa với người, với đời trong một trời thương mến. Sống trong Chúa Ba Ngôi là sống trong hệ sinh thái liên hệ tình yêu bằng những nghĩa cử yêu thương cụ thể.

“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Hàng ngày tôi làm dấu thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi, thì xin cho tôi cũng cảm nghiệm sống động tình Chúa yêu tôi, để rồi tôi cũng yêu Chúa, yêu người, yêu đời. Sống trong tình yêu thì đời tôi dạt dào niềm vui hạnh phúc. Amen.