Giáo hội không thể sửa chữa những gì mình không nhìn nhận, Đức Hồng Y O'Malley đã cho biết như trên nói về tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ.

Thu thập thông tin thành các số liệu thống kê về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là một công cụ quan trọng để đánh giá các phản ứng đã được thiết lập và đưa ra các khuyến nghị để khắc phục một hệ thống không thành công, Đức Hồng Y Hoa Kỳ Seán P. O'Malley của Boston, chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ trẻ vị thành niên cho biết như trên.

“Chúng ta không thể sửa chữa những gì chúng ta không nhận ra. Chúng ta không thể khôi phục lại niềm tin đã đổ vỡ nếu chúng ta không giải quyết trọng tâm của vấn đề. Điều này đòi hỏi sự điều tra trung thực, điều tra độc lập và hành động theo những gì nhận được”, Đức Hồng Y nói trong một thông điệp, được công bố vào ngày 18 tháng 11, Ngày Âu Châu về Bảo vệ trẻ em chống lại bóc lột tình dục và lạm dụng tình dục.

Trong số các trường hợp đã được biết đến, 70% đến 85%, việc bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em được thực hiện bởi một người nào đó mà đứa trẻ biết, tức là một người nào đó “trong vòng tin tưởng của chúng”.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng 1/5 phụ nữ và 1/13 nam giới bị lạm dụng tình dục trước sinh nhật 18 tuổi và ít nhất 60% nạn nhân trẻ em không bao giờ tiết lộ việc bị lạm dụng, Đức Hồng Y O'Malley cho biết trong thông điệp của mình.

“Dữ liệu gần đây nhất mà chúng tôi nhận được về phạm vi lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo Hội Công Giáo cũng không kém phần nghiệt ngã”, ngài nói, trích dẫn những phát hiện gần đây của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo Hội Công Giáo ở Pháp. Báo cáo đó cho biết ước tính có khoảng 216,000 trẻ em bị các linh mục lạm dụng kể từ năm 1950, và hơn 100,000 trẻ em khác bị lạm dụng bởi các nhân viên giáo dân của các cơ sở giáo hội.

“Tại Úc, 40% vụ lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra trong giai đoạn đang được Ủy ban Hoàng gia xem xét xảy ra trong một khu vực liên quan đến Giáo Hội Công Giáo,” vị Hồng Y nói thêm.

“Đây là những thống kê đáng kinh ngạc. Nhưng chúng ta không thể để phản ứng của mình đối với chúng che khuất mục đích của chúng: Chúng ta cần đánh giá các biện pháp mà Giáo Hội thực hiện để điều trị tai họa này và đưa ra tất cả các khuyến nghị hữu ích cho việc chuyển đổi một hệ thống thất bại dựa trên các phân tích định lượng và định tính.”

Giáo Hội phải cởi mở để học hỏi từ xã hội dân sự và giới học thuật “về các mô hình nghiên cứu khoa học để có cách tiếp cận giầu thông tin hơn đối với các chiến lược phòng ngừa và các chính sách bảo vệ của chúng ta.”

Giáo hội cũng phải làm việc với các nạn nhân. Theo Đức Hồng Y, cả ủy ban và Đức Giáo Hoàng Phanxicô đều tin rằng những người nam nữ này “nắm giữ chìa khóa để giúp chúng ta thực hiện các chính sách và thủ tục có ý nghĩa và hiệu quả.”


Source:Boston Pilot