Trân trọng giới thiệu 3 phút video chia sẻ Lời Chúa TIỀN ĐÈ ĐẦU HAY HẦU HẠ TA?

https://youtu.be/45nIE6BdElo?t=262