Theo Catholic World News, Chính phủ New South Wales, tiểu bang đông dân nhất nước Úc, đã ban hành Dự luật cấm các thực hành hoán cải, tức các thực hành “nhằm thay đổi hoặc ngăn chặn xu hướng tính dục hoặc bản dạng phái tính của cá nhân”. Những người vi phạm luật phải đối diện với án tù 5 năm. Luật quy định rằng các hành động sau đây không cấu thành liệu pháp hoán cải bất hợp pháp:

• “nêu rõ những giáo lý tôn giáo có liên quan hoặc những gì tôn giáo nói về một chủ đề cụ thể”
• “các yêu cầu chung liên quan đến các dòng tu hoặc tư cách thành viên hoặc lãnh đạo của một cộng đồng tôn giáo”
• “những quy định chung trong cơ sở giáo dục”
• “cha mẹ thảo luận các vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục, bản dạng phái tính, hoạt động tình dục hoặc tôn giáo với con cái họ”

Nguyên văn bản tin của Religion Clause (https//religionclause.blogspot.com)

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Tiểu bang Úc ban hành luật cấm phương pháp trị liệu hoán cải phức tạpTại tiểu bang New South Wales của Úc, với sự đồng ý của Thống đốc vào ngày 3 tháng 4, Dự luật cấm thực hành Hoán cải năm 2024 đã trở thành luật, có hiệu lực vào tháng 4 năm 2025. Luật mới cấm các phương pháp điều trị hoặc nỗ lực thay đổi hoặc ngăn chặn xu hướng tính dục hoặc bản dạng phái tính của một người trong đó việc điều trị hoặc các nỗ lực gây ra tổn hại đáng kể về tinh thần hoặc thể chất hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của một cá nhân. Nếu vi phạm có thể bị phạt tới 5 năm tù. Tuy nhiên, luật này bao gồm một số ví dụ cụ thể về cách đối xử khẳng định phái tính và biểu hiện tôn giáo không bị cấm. Nó cung cấp một phần:

Hoạt động chuyển đổi không bao gồm:

(a) một dịch vụ hoặc phương pháp điều trị y tế được cung cấp bởi một bác sĩ đã đăng ký đươc— (i) bác sĩ đã đăng ký đó đã đánh giá là phù hợp về mặt lâm sàng... và (ii) tuân thủ tất cả các đòi hỏi pháp lý, chuyên nghiệp và đạo đức,

Thí dụ... • hỗ trợ một cách chân thành một cá nhân đang khám phá xu hướng tính dục hoặc bản dạng phái tính của cá nhân đó hoặc đang cân nhắc hoặc đang trải qua quá trình chuyển phái tính • thực sự hỗ trợ một cá nhân đang được chăm sóc và điều trị liên quan đến bản dạng phái tính của cá nhân đó • tư vấn thành thật cho một cá nhân về những tác động tiềm tàng của việc điều trị y tế khẳng định phái tính.

(b) thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các kỹ năng đối phó, phát triển hoặc khám phá danh tính của một cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân đó, bao gồm bằng cách chấp nhận, hỗ trợ hoặc thấu hiểu cá nhân đó, hoặc

(c) những cách diễn đạt sau đây nếu cách diễn đạt này không phải là một phần của một hoạt động, cách điều trị hoặc nỗ lực lâu dài nhằm thay đổi hoặc ngăn chặn xu hướng tính dục hoặc bản dạng phái tính của một cá nhân— (i) một cách diễn đạt, kể cả trong lời cầu nguyện, về một niềm tin hoặc nguyên tắc, bao gồm niềm tin hoặc nguyên tắc tôn giáo, (ii) biểu hiện rằng một niềm tin hoặc nguyên tắc phải được tuân theo hoặc áp dụng.

(d) Để tránh nghi ngờ, sau đây là những ví dụ về những gì không cấu thành một thực hành chuyển đổi trong phần này:

(1) nêu rõ những giáo lý tôn giáo có liên quan hoặc những gì tôn giáo nói về một chủ đề cụ thể, (2) những yêu cầu chung liên quan đến các dòng tu hoặc thành viên hoặc lãnh đạo của một cộng đồng tôn giáo, (3) các quy tắc chung trong các cơ sở giáo dục, (4) cha mẹ thảo luận các vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục, bản dạng phái tính, hoạt động tình dục hoặc tôn giáo với con cái họ.

Luật cũng đặt ra một cơ cấu khiếu nại dân sự phức tạp. Không giống như hầu hết các đạo luật được các khu vực pháp lý của Hoa Kỳ thông qua, luật pháp Úc dường như áp dụng cho người lớn cũng như trẻ vị thành niên.