NĂM MỚI HIỆP HÀNH TẤN TỚI

Năm Mới người ta thường chúc nhau hơn năm cũ: Làm ăn ngày một tấn tới, học hành tấn tới

Lời Chúa ngày đầu tiên của Năm Phụng Vụ mới cũng khuyên nhủ chúng ta “hãy tấn tới nhiều hơn nữa.” Tấn tới về yêu thương, thánh thiện, và cầu nguyện.

Tấn tới nơi yêu thương: “Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết.”

Tấn tới trong đời sống thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa, “không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa.”

Tấn tới trong đời sống cầu nguyện: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.”